| หน้าแรก | ประวัติบริษัท | การกำกับดูแลกิจการ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | นักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น | สมัครงาน | ติดต่อเรา
ความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility)
   
 

    บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการใส่ใจและดูเเลรักษาสังคมและสิ่งเเวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคม

    บริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการต่างๆ ขึ้นมาภายในองค์กรเพื่อสร้างสรรค์ และช่วยเหลือสังคม ทั้งนี้ยังส่งผลให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างพนักงานในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไปด้วย

 

กิจกรรม CSR

 

  สตีลฯ พร้อมใจกันร่วมปลูกป่าชายเลน 1,000 ต้น ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก เฉลิมประเกียรติ

    ๗๒ พรรษามหาราชินี บริเวณสถานพักตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ [28 ก.ย. 2551]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
<<Back>>
   
 
©2005 STEEL INTERTECH PUBLIC COMPANY LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.